ƯU ĐÃI THÁNG 02/2023 - SALE OFF 30-40%

Bộ ray âm nhấn mở toàn phần, Movento 40kg-300mm : 73.00.001

Ma SP: 73.00.001
Giá:2,248,400  VND
Giá KM:1,574,000  VND
Hỗ trợ : 0972.462.111

Ray trượt Movento mở toàn phần 40kg- 300mm: 760H3000T

Bộ khóa ray : T51.7601  (L+R)

Thanh đồng bộ: ZST.1160W

Đầu nối thanh đồng bộ: T57.7400.01

Điều chỉnh độ sâu: 298.7600

CHO VÀO GIỎ HÀNG

Ray trượt Movento mở toàn phần 40kg- 300mm: 760H3000T

Bộ khóa ray : T51.7601  (L+R)

Thanh đồng bộ: ZST.1160W

Đầu nối thanh đồng bộ: T57.7400.01

Điều chỉnh độ sâu: 298.7600

Tài liệu hướng dẫn
Thương hiệu phân phối
Chứng nhận đại lý