ƯU ĐÃI THÁNG 02/2023 - SALE OFF 30-40%

Bộ ray âm nhấn mở 3/4, Tandem 30kg– 300mm: 71.01.008

Ma SP: 71.01.008
Giá:532,400  VND
Giá KM:399,000  VND
Hỗ trợ : 0972.462.111

Ray trượt nhấn mở 3/4- 300mm : 550F3000T

Bộ khóa ray : T51.1700.04 (L+R)
Hộc kéo dài hơn 600mm – mua thêm thanh đồng bộ T57.1142S

CHO VÀO GIỎ HÀNG

Ray trượt nhấn mở 3/4- 300mm : 550F3000T

Bộ khóa ray : T51.1700.04 (L+R)

Hộc kéo dài hơn 600mm – mua thêm thanh đồng bộ T57.1142S

Tài liệu hướng dẫn
Thương hiệu phân phối
Chứng nhận đại lý